Rijksoverheid

M&ICT in de praktijk

Sfeer impressie van de Opschalings-TOP

Opschalings-TOP voor zorgprojecten groot succes!

Het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT), Agentschap NL en ZonMw organiseerden donderdag 29 november de Opschalings-TOP voor zorgprojecten. Dat het onderwerp leeft, bleek wel uit de enorme opkomst: er waren op 29 november bijna 200 zorginnovators aanwezig in de Mariënhof in Amersfoort! Lees verder.

1004106_fireman

Landelijke implementatie Digitale Bereikbaarheidskaart (i-DBK)

Geplaatst op: 24 december 2012

Met de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) legt de brandweer de basis voor het inwinnen, delen en gebruiken van actuele informatie voor zowel operationeel optreden als de voorbereiding daarop. Hiermee hebben brandweereenheden de informatie die van levensbelang kan zijn direct en overzichtelijk bij de hand. Lees meer

Sector: Veiligheid
clip_image002

MCT Live

Geplaatst op: 20 december 2012

Opleiden in de mobiliteitsbranche is complexer geworden en stelt hogere eisen aan bewuste vakbekwaamheid.
De opschaling van de elektronische leeromgeving zal voor de gehele branche, zowel motorvoertuigen, carrosserie als tweewielers een mogelijkheid bieden om Long Life Learning te creëren. Lees meer

Sector: Digitaal Lesmateriaal, Onderwijs
taaltreffers

Taaltreffers (werktitel: Edugame met BVO)

Geplaatst op: 17 december 2012

Om de woordenschat van kinderen op de basisschool te vergroten en ze spelenderwijs te motiveren voor taal is een online edu-game ontwikkeld. FC Twente is een betaald voetbalorganisatie (BVO) die niet alleen sterk wil zijn op het sportieve, maar ook op het maatschappelijke veld. Lees meer

Sector: Digitaal Lesmateriaal, Docentondersteuning, Onderwijs
clip_image002

GPS? Reken Maar!

Geplaatst op: 16 december 2012

Het project GPS? Reken Maar! maakt ervaringsgericht reken- en wiskundeonderwijs mogelijk met behulp van plaatsbepalende software (GPS). Het project richt zich op de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Lees meer

Sector: Digitaal Lesmateriaal, Onderwijs
672843_numbers

Stimmit (werknaam: De Lange Staart)

Geplaatst op: 11 december 2012

Het hoofddoel van het Stimmit project is het vergroten van de rekenvaardigheden van leerlingen. Stimmit biedt een informeel leermiddel dat enerzijds voorzien is van vakspecifieke inhoud en anderzijds aansluit bij de belevingswereld van de studenten.
Lees meer

Sector: Onderwijs
Trefwoorden:
313519_eat_your_vitamins

Pico bello (Telemedicatie-aanreiking)

Geplaatst op: 5 december 2012

Via thuiszorgorganisaties (TZO’s) krijgen 120.000 mensen dagelijks meerdere malen medicatie thuis aangereikt door wijkverpleegkundigen. Dit is onhoudbaar door niet kostendekkende tariefstructuur en personeelstekorten. TeleMedicatie Aanreiking (TMA) betreft aanreiking van medicijnen bij de cliënt thuis via medicatie dispensers. Lees meer

Sector: medicatie, Zorg
selflearn

Selflearn

Geplaatst op: 28 november 2012

SELFLEARN is een online leeromgeving waar jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking competenties en vaardigheden kunnen leren waarmee zij hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie in onze maatschappij kunnen vergroten. Lees meer

Sector: Zorg
Trefwoorden: ,
485478_blood_glucose_measure_diabetes_check_

Ketenintegratie Trombosezorg

Geplaatst op: 20 november 2012

Hart- en vaatziekten leiden nog steeds tot een zware belasting van het huidige zorgstelsel. Maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen maken dat deze belasting in de toekomst eerder nog verder zal toe- dan afnemen. Veel is te winnen door op een andere wijze om te gaan met preventie en verandering van gedrag. Lees meer

Sector: e-health, Zorg
Trefwoorden: ,
svv

Samen Voorbereid Veilig (SVV)

Geplaatst op: 20 november 2012

In het project Samen Voorbereid Veilig (SVV) hebben VSTEP, een ontwikkelaar van serious games en trainingssimulaties, en Risk Management Control (RMC), een advies- en trainingsbureau op het gebied van onder meer veiligheid en bedrijfshulpverlening, samengewerkt aan de opschaling van een tweetal bewezen virtuele trainingsplatformen. Lees meer

Sector: Veiligheid
Trefwoorden: ,
vittos

VITTOS (Virtuele Incident Training)

Geplaatst op: 8 november 2012

In het project VITTOS ( Virtuele Incident Training voor Tactische, Operationele en Strategische besluitvorming) heeft VSTEP, een ontwikkelaar van serious games en trainingsimulaties, aan de opschaling van een bewezen virtueel trainingsplatform (RescueSim) gewerkt ten behoeve van multidisciplinaire incidentenbestrijding. Lees meer

Sector: Veiligheid
Trefwoorden: ,
  • Over deze site

    Het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren en ICT had tot doel gebruik van ICT in maatschappelijke sectoren te bevorderen. Het programma draaide van 2006 tot 2009. Deze site toont de belangrijkste resultaten van de afgronde projecten.